ÁSZF


A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a "Felhasználási Feltételek") határozzák meg Redl Anna Eszter e.v. (székhely: Budapest, 1164 Gesztenye utca 13., adószám: 57882381-1-42., nyilvántartási szám: 56549120.) kizárólagos tulajdonában álló www.palettafestomuhely.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a "Weboldal") felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak (a továbbiakban: a "Felhasználó") minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalat felkeresi, azon jegyet vásárol, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált bármely szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amikor a módosítások publikálásra kerülnek a Weboldalon.

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

Alapfogalmak

Szolgáltató: Redl Anna Eszter e.v.

Jegyvásárlás: A Weboldalon keresztül történő jegyvásárlás egy eseményre

Feliratkozás: Felhasználó feliratkozása a Weboldal hírlevelére

Szolgáltatás: Közösségi művészeti alkotás, valamint a Weboldalon keresztül jegy és ajándékkupon vásárlás egy Foglalkozásra

Foglalkozás: A Paletta Festőműhelyben lezajló közösségi művészeti program, amely egy konkrét dátumhoz, időponthoz és helyszínhez köthető.

Weboldal: www.palettafestomuhely.hu

Művészeti vezető/Oktató: Az a személy, aki előkészíti, koordinálja, majd levezeti a Foglalkozást.


A Paletta Festőműhely működése

A Paletta Festőműhelyben egy élményfestésen vehet részt a Felhasználó, melynek során a Paletta Festőműhely Októjának segítségével, iránymutatásával egy általa korábban kiválasztott festményt készít el. A Weboldalon több foglalkozás, és ahhoz rendelve a Foglalkozáson készülő festmény képe megtalálható. Ezeket a weboldal működtetője határozza meg. Felhasználó a megadott festmények és a hozzá tartozó időpontok alapján választhatja ki a Foglalkozást.

Változó tényezők: Az események időpontja változhat. A festék, a vászon, az állvány, az ecsetek, estéről estére változhat, előzetes figyelmeztetés nélkül. A weboldal működtetője mindent megtesz, hogy a változások minél kevésbé érintsék a Foglalkozást.

Időkeret: A Paletta Festőműhely törekszik arra, hogy a Foglalkozás előre megadott időpontban kezdődjön és 3 órán belül megtörténjen a festés, azonban az időkeret esetenként változhat. Az időkeretbe nem tartozik bele a köztes szünet, melynek hosszát az Oktató határozza meg, saját belátása alapján. Az időkeret változásáért a Paletta Festőműhely felelősséget nem vállal. 

Érkezés az eseményre: A Paletta Festőműhely eseményeire maximum 15 perccel korább lehet megérkezni. Ennél korábbi érkezés esetén az Oktató nem köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani a helyszínt, mivel az zavarja az előkészületi munkálatokban. 

Késés az eseményről: A meghirdetett eseményre a kezdés időpontját követő 15 percen belül van lehetőség csatlakozni. Késés esetén Paletta Festőműhely nem köteles rá, hogy új alkalmat ajánljon fel a Felhasználónak és nem  kötelessége visszatéríteni a részvételi díjat! 

Lemondás: A Paletta Festőműhely eseményei 3-nál kevesebb jelentkező esetén elmaradhatnak, erről a Szolgáltató a Felhasználót e-mailben vagy telefonon értesíti legkésőbb az esemény előtt 2 órával.

Végtermék: A weboldal működtetője, és a Paletta Festőműhely üzemeltetője (Redl Anna Eszter e.v.) semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy a Foglalkozás során a Felhasználó által elkészített kép olyan, vagy hasonló minőségű legyen, mint a Weboldalon található festmény. 

Viselkedési normák: A Felhasználó a Paletta Festőműhely Foglalkozásain jelen lévő más Felhasználókat és az Oktatót faji, nemi, vallási, identitásbeli hovatartozásukban és emberi mivoltukban tiszteli, sem szavakkal, sem tettekkel nem sérti szándékosan vagy szándékán kívül. Az eseményre nem érkezik ittas vagy bódult állapotban és betartja az elvárt viselkedési normákat.

Vásárlás

Jegyvásárlást a Weboldalon az Élményfestések menüpont alatt, a kiválasztott kép mellett lévő "Kosár" gombbal lehet indítani.

A Jegyvásárláshoz a Felhasználónak regisztrálnia kell, ahol meg kell adnia a következő adatokat:

 • Név (vezeték, kereszt)
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Jelszó
 • Számlázási adatok

Regisztráció nélküli vásárláshoz a következő adatokat kell megadni:

 • Név (vezeték, kereszt)
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Számlázási adatok

Ezek után a Szolgáltató a megadott emailcímre egy díjbekérőt küld a felhasználónak. A Jegyvásárlás előre utalással, azaz banki átutalással történik. Felhasználó Redl Anna Eszter e.v. bankszámlájára utalja a vásárlás összegét.

Ha a megadott bankszámlaszámra megérkezik a Foglalkozás díja, akkor a sikeres vásárlásról a Szolgáltató 24 órán belül értesíti a Felhasználót és csatolja mellékletben a kiállított számlát - a Felhasználó által megadott e-mail címre- küldött elektronikus levélben.


Hibás adatok megadása a vásárlás során:
Amennyiben a Felhasználó a vásárlás során hibás adatokat ad meg, és ebből kifolyólag az utalványok vagy a jegyek kézbesítése meghiúsul, a Paletta Festőműhely visszafizetésére nem kötelezhető.


Foglalkozás lemondása/törlése

A Felhasználó, amennyiben nem tud részt venni a festésen,  az eseményt legkésőbb a Foglalkozást megelőző 48 óráig tudja módosítani vagy lemondani az info@palettafestomuhely.hu e-mail címen, egy "Lemondás" tárgyú e-mailben. A levélben fel kell tüntetni a Fogalkozás időpontját, a választott festményt és a Felhasználó vagy Felhasználók nevét az egyértelmű beazonosítás érdekében. Egyéb (Facebookon, más e-mailen, telefonon stb. történő) lemondást nem áll módunkban elfogadni. Ha Felhasználó a Fogalkozás kezdő időpontja előtt 48 órával nem mondja le a foglalkozást, úgy lemondási szándékát nem áll módunkban elfogadni. Ebben az esetben nem biztosítunk új időpontot számára. Az előre befizetett díjat nem tudjuk visszautalni, de amennyiben a Felhasználó időben jelezte lemondási szándékát, úgy a férőhelyek függvényében a következő 60 napban tartott valamely foglalkozásra érvényesítheti a jegyét.


Ajándékkupon

A Weboldalon az élményfestés szolgáltatás mellett ajándékkupon vásárlására is lehetőség van, rendszerint egy aktuális akció keretében kedvezményes áron.

Ajándékkuponok felhasználási feltételei:
1. Az ajándékkupon a Foglalkozáson való egyszeri részvételre jogosít, egy a www.palettafestomuhely.hu oldalon meghirdetett események közül.
2. Az online rendszerben történő foglalás az ajándékkuponnal végleges, ennek visszavonása nem lehetséges.
3. A foglalt időpont be nem tartása (igénybevételének elmulasztása) esetén a kibocsátó alternatív időpontot felajánlani nem köteles.
4. Az ajándékkupon készpénzre nem váltható, kizárólag fizetőeszközként szolgál a fent nevezett szolgáltatás igénybevétele esetén.
5. Az ajándékkupon vissza nem váltható, be nem cserélhető.
6. Érvényes foglalás leadásával automatikusan elfogadja a felhasználási feltételeket.
7. Az Alkotásutca az ajándékkupon elvesztése vagy a kuponkód harmadik személy általi szándékos eltulajdonítása révén keletkezett anyagi kár esetében felelősséget nem vállal.
8. Az ajándékkupon a kibocsátás napjától számított 1 éven belül érvényes, az érvényesség meghosszabbítása utólag nem lehetséges. 


Promóciók

A Szolgáltatónak joga van kedvezményeket adni az eredeti jegyárból. Ezen kedvezmények feltételeit változtathatja.

Az adatkezelést a weboldal üzemeltető az Európai Unió 2016/679 számú adatvédelmi rendeletében foglaltaknak megfelelően kezeli, részletes információkat lásd az Adatkezelési tájékoztatóban.


Marketing, Közösségi oldalak

A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó részt vesz egy Paletta Festőműhely eseményen, úgy automatikusan elfogadja, hogy az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek, az elkészült festménye, az esemény videója stb.) felkerülhetnek a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy a Paletta Festőműhely közösségének része. Amennyiben a Felhasználó ebben nem kíván részt venni az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint ezt jeleznie kell az üzemeltető felé.

A Paletta Festőműhely Foglalkozásain kép- és hangfelvétel készülhet, melyet a Paletta Festőműhely marketing célokra használhat. Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy a róla készült felvételeket a Szolgáltató felhasználja, úgy a Foglalkozás helyszínén jelezze ezt a Paletta Festőműhely oktatójának.


Felelősség

A Paletta Festőműhely semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, valamint a Szakkört) zavartalanul és hiba nélkül fog működni. Felhasználó elfogadja, hogy a Paletta Festőműhely szolgáltatása egy vagy több vonatkozásában módosulhat, részben vagy teljes egészében megszűnhet, anélkül, hogy erről a Felhasználó értesül vagy ezért kártérítést kap. A Paletta Festőműhely a felelősséget különösképpen a Partnerek szolgáltatásával kapcsolatban, a Paletta Festőműhely eseményen készült festményekkel, valamint az eseményen használt eszközökkel kapcsolatban hárítja el magáról.

A Paletta Festőműhely nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra:

 • Hibák vagy hiányosságok a Weboldalon vagy a Paletta Festőműhely Foglalkozáson
 • A Paletta Festőműhely Foglalkozáson vagy a Weboldalon bármely meghibásodás vagy a használat megszakítása

Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a Magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Az Adatvédelmi Szabályzat eléréséhez kattints ide.

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: info@palettafestomuhely.hu vagy +36-20-221-4613 telefonszámon.